Priser

PRISER

1. konsultasjon (ca. 50 min.) Pris 995 NOK.

 

Inkluderer

 

 • Gjennomgang og analyse av nåværende kost og spisemønster

 

 • Samtale om mål og forventinger med hensyn til diagnose/tilstand

 

 • Individuell kostveiledning i forhold diagnose/tilstand og hensiktsmessige tiltak og endringer herav

 

 • Evt. måling av vekt, kroppsmål, BMI, basalstoffskiftet,

 

 • Evt. utregning/vurdering av daglig energibehov, og eventuelle mikro-makronæringsstoffer

 

 • Utlevering av relevant materiale

Oppfølgende samtale (ca. 25 min.) Pris 449 NOK

 

Inkluderer

 

 • Status om etterlevelse av de anbefalte kostråd og samtale om oppnådde mål/ikke oppnådde mål

 

 • Evt. måling av vekt, kroppsmål, BMI, basalstoffskiftet,

 

 • Evt. justering av kostplan

 

 • Evt. ytterligere materialer og oppskrifter

 

 • Nye målsetninger og fokuspunkter

Kostplan. Pris 395 NOK

 

Inkluderer

 

 • Utarbeidelse av individuell næringsberegnet kostplan som er skreddersydd til personlig mål og behov

 

 • Individuelle forlsag og gode sammensettinger til både hoved og mellommåltider ut ifra diagnose/tilstand

"LA MATEN DIN VÆRE DIN MEDISIN, OG MEDISIN VÆRE DIN MAT"

Get in touch

Humana Sandvika AS

Medisinsk Senter

Elias Smiths vei 10, 3. etg.

1337 Sandvika

post@humana.no

Share

Facebook

Google+

Twitter