Underernæring

Undereræring

Opplever du ufrivelig vektreduksjon?

Er du blitt operert, hatt kreft, vekttap eller vanskeligheter med å oppta næring fra maten, har du behov for ernæringsterapi. Mange pasienter i løpet av sykdomsperioden vil oppleve at deres vekt og appetitt svekkes. Det kan påvirke din generelle velbefinnende, sunnhet og sykdomsforløpet. Veiledning om hvordan du kan optimere ditt kostinntak og ernæring vil være med til å øke din effekt og funksjonsnivå.

 

Det skjer mye i kroppen vår under sykdom, så kalt stressmetanbolisme oppstår. Stressmetabolisme oppstår under kreft og inflammatorisk hypermetabolisme. Men hva skjer i kroppen?

 

- Økt Katabolisme/nedbrytelse av Lean Body Mass (LBM)

- Økt Insulinresistense, dvs du har dårligere sensitivtet for insulin og dårligere til å oppta glukose inn i cellene.

- Økt glykolyse/leverproduksjon - kompenserer for Insulinresistensen

- Redusert Immunforsvar

- Økt lipolyse, dvs spaltning av triglyserider til frie fetttsyrer og glyserol til bruk som energikilde

 

Dette gir et stort protein- og energibehov i sykdom med stressmetabolisme.

 

Det er viktig å vite at det skjer noe helt annet i kroppen når vi faster! Da bevarer vi LBM, og automatisk nedsetter vårt energiforbruk (BMR), det vil si at vi ikke nødvendigvis har et økt behov for å gå opp i vekt. Men klart det skal energi til, men kroppen opplever ikke samme stress og dårlige forhold som under stressmetabolsime. Kroppen er ekstremt god til å tilpasse deg forholdene. Under faste skifter energistoffet til det som er tilgjennelig og her er det reversible endringer når man begynner å spise igjen.

 

 

Refeeding syndrom

Refeeding fenomener er relateret til startfasen av enæringsterapi til pasienter med et adapteret vekttap (langvarig). Refeeding oppstår ved for hurtig opptrappning av ernæring. Dette gir alvorlige konsekvenser som kan være dødelig. Det er derfor viktig med særlig oppmerksomhet på mange parametere (blodprøver, vekt, ødemer m.m) hos pasienter som skal oppernæres slik at det gjøres på riktig måte.

 

Kan opstå blant annet hos:

- anorexia nervosa

- smått spisende eldre

- narkomaner

- kreft- hode/hals cancer

- pasienter/personer med lengevarende energi underskudd ved at det er konsumert for lite i forhold til forbruk (negativ energi balanse)

 

 

Get in touch

Humana Sandvika AS

Medisinsk Senter

Elias Smiths vei 10, 3. etg.

1337 Sandvika

post@humana.no

Share

Facebook

Google+

Twitter