Mage-tarm

Mage-tarm sykdommer

Det er ulike sykdommer/lidelser som kan ramme mage-tarm systemet, alt fra intoleranser, allergier, cøliaki, strålebehandling etter kreft i mage-tarm regionen, magesår, morbus crohn, colitis ulcerosa og irritabel tarm m.m. Man kan være plaget med alt fra difuse til alvorlige smerter, diarre, forstoppelse, ufrivelig vektreduksjon, nedsatt absorpsjon, som til sammen gir dårlig livskvalitet og utilstrekkelig ernæring.

 

Til de ulike sykdommer er det ulike utfordringer som kan gi ernæringsmessige konsekvenser. I forbindelse med mage-tarm sykdommer kan symptomerne være mange og individuelle.

 

Jeg tilbyder deg hjelp til at forstå din sykdom/lidelse og hjelper deg til hvordan du via din kost, kan forbedre symptomer og sørge for optimal næringsopptak, som dermed kan øke din livskvalitet og ditt sykdomsforløp.

 

 

Cøliaki

Cøliaki er en kronisk og inflammatorisk sykdom i tynntarmen. Når man har cøliaki er det proteinet gluten man er allergisk for. Inntar man gluten skjer der en abnorm immunologisk reaktion i tynntarmen som fremkaller inflammasjon og medfører til at slimhinden i tynntarmen ødelegges. Dette gir tarmen nedsatt evne til å opptå næringstoffer fra maten og dårlig ensymdannelse, som kan gi symptomer som vekttap, diarre, kvalme, muskel og leddsmerter samt trøtthet, luft i magen, og malabsorpsjon av visse vitaminer og mineraler.

Behandling er livslang og går ut på å unngå gluten i kosten. Gluten finnes mange steder i maten vår. Det anbefales også særlig oppmerksomhet på laktose som man kan ha problemer med å nedbryte, såkalt sekundær laktoseintoleranse. For å ikke skade tarmen ytteligere kan det derfor være nødvendig å unngå laktose inntil tarmslimhinden er gjennoppbygget og symptomer er under kontrol.

 

Allergi

Har man matvareeallergi, er det proteinet i matvaren du ikke tåler. Det involverer kroppens immunforsvar. Kroppen har utviklet antistoffer mot noen av de proteinstoffer som er i den mat man spiser. Når man spiser noe man ikke tåler, oppstår en akutt allergisk reaksjon med symptomer fra blant annet øyne, nese, lunger (pustevansker), hud, mage-tarmkanal og hjertekarsystem. Det er individuelt hvor store reaksjoner som oppstår og hvor mye av matvaren det kan inntas før det fremkalles en reaksjon. Matvareallergi deles igjen inn i såkalt IgE-utløste og ikke-IgE-utløste reaksjoner. Dette kan måles ved blodprøve.

Det finnes også kryssallergi, som er en betegnelse på reaksjon på allergener, som ligner på det allergenet man egentlig er allergisk for. Årsåken er fordi proteinet i matvarer kan ligne hverandre og kropper kan derfor i noen tilfeller ikke skjelne mellom forskjellen på de ulike allergener. Typiske kryssreaksjoner kan blant annet oppstå for grønnsaker, frukt og nødder når man er allergisk mot pollen, eller omvendt.

 

Interloranse

Intoleranse er en ikke-allergisk overfølsomhet ovenfor matvarer, hvor imunnforsvaret ikke er involveret. Det skjer derfor ikke en allergisk reaksjon hvor immunforsvaret er involvert, og det kan derfor ikke måles ved en alminnelig allergitest. Som regel er symptomene mildere og kommer senere enn ved matvareallergi. Man kan også i flere tilfeller spise mer av matvaren, før det oppstår symptomer. Matvareinterolanse kan blant annet være mangel på fordøyelsesenzymer og derfor overfølsomhet ovenfor eksempelvis tilsetningsstoffer, laktose, fruktose, hvor behandlingen går ut på å unngå de matvarer man ikke tåler. Det er individuelt hvor stor overfølsomhet terskel man har. Det er betydelig stor antall pasienter som pålegges en unødvendig begrensning i kosten når man har matintoleranse. Det er derfor være viktig å søke proffesjonel hjelp som sørger for riktig fremgangsmåte og sikre en optimal livsstil.

 

Irritabel tarm (IBS)

Irritabel tarm, ofte kalt IBS (irritabel bowel syndrom) er en funksjonell lidelse. Det betyr at tarmen funksjon er endret, og det oppstår ubehagelige og generende symptomer som reduserer livskvaliteten. Dette er alt fra magesmerter (også kolikklignende smerter), oppustethet, luft, rumlen og knurring i magen, vekslende afføringsmønster (diarre/forstoppelse), samt relux tilstander, kvamle og trøtthet. Tarmen kan både over- og understimuleres. Det er både besteme matvarer, livsstil og psykiske forhold som kan være med å påvirke over- og understimuleringen i tarmn, som kan gi tendens til de overstående symptomer.

 

Lav FODMAP diett

Noen ganger er det nok å endre få ting i kost og livstil for å få det bedre, andre ganger skal det mere til.

Her kommer en diett kalt "Low FODMAP diet", oversatt til norsk "lav FODMAP diett" inn i bildet. Dette er en ny diett som opprinnelig har sine røtter i Australia, men som i disse tider bygger på stødigere og mere vitenskapelig dokumenteret effekt. Blant annet har jeg selv vært med i flere forskningsprosjekter vedrørende dietten som er utført på den nordiske befolkning, og har derfor stor forståelse både faglig og praktisksett. Dietten går ut på å begrense matens innhold av de såkalte FODMAPs, som er en forkortelse for en rekke karbohydrater (Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides-, and Monosaccharides, And, Polyols).

 

Når man har Irritabel tarm (IBS), absorberes disse karbohydrater dårligere i tynntarmen og gir derfor tendens til malabsorpsjon og gæring (fermentering) i tykktarmen. FODMAPs er ikke skadelige eller usunne, men på grunn av disse egenskaper resulterer det produksjon av forskjellige gasser som ved konsekvens trekker en vann inn i tarmen. Det gir annledning til de overstående ubehagelige og generende symptomer fra mage og tarmsystemet. Ved inntak av en lav FODMAP diettt, kan der derfor oppleves symptomlindring.

 

Det er en diett som krever motivasjon og forståelse ovenfor de respektive karobhydrater og symptomer. Det er derfor viktig med proffesjonel hjelp. Dette kan jeg hjelpe deg med. Det krever noe å legge om kosten til en lav FODMAP diett, samtidig som at det i siste ende også skal være en reintroduksjon av de respektive karbohydrater for å unngå mangel på næringstoffer. Forløpet er alltid individuelt da det er forskjell på toleranseterskelen ovenfor de ulike FODMAPs.

 

Inflammatoriske sykdommer

Sykdommer som Morbus Crohn og Colitis Ulcerosa betegnes som inflammatorisk sykdom kalt IBD (inflammatory bowel disease). IBD er en kronisk sykdom med tilbakevendende inflammasjon i tykktarmen. Karakter av IBD kan variere, bl.a. ut ifra hvor inflammasjonen er lokaliseret tykktarmen, varighet og sværhetsgrad.

De typiske symptomer for sykdommen er diarré, vekktap, melena (blodig diarré) og mage-tarmsmerter, som forekommer på grunn av den abnormale tykktarm. Det kan også oppstå andre generelle manifestationer som eksempelvis reumatiske, dermatologiske, øye eller hematologiske symptomer. Karakter av IBD kan variere, bl.a. ut ifra hvor inflammasjonen er lokaliseret tykktarmen, varighet og sværhetsgrad. I perioder kan patienter nesten være symptomfri, men også oppleve perioder opplussen av sykdomsaktivitet.

 

Ved opplevelse av generende mage-tarm symptomer, som har stor likhet med symtomene ved Irritabel tarm, kan en diett med reduksjon av FODMAPs derfor hjelpe.

 

Korttarm pasienter, Strålebehandling, Kreft, Stomi

Ved korttarmpasienter, kreft i mage-tarm region, eller strålebehandling kan slimhinden kan være så beskadet slik at man ikke opptar tilstrekkelig næring fra maten som kan gi alvorlige konsekvenser. Dette gir dårlig livskvalitet og dårligere sykdomsforløp. Korttarm pasienter opplever dårlig opptak av næringstoffer fra maten samt vekttap, og har derfor økt behov av disdse næringstoffene og/eller behov for supplement av ensymer eller lignende. Hvilke næringstoffer og supplementer det er behov for avhenger selvfølgelig av hvor mye av tarmen som er beskedet eller skåret vekk. Pasienter som har opplevd kreft i mage-tarm regionen som evt. har vært igjennom stårlebehandling, vil også oppleve uhensiktmessige symptomer, hvor det også er behov for kostveilending. Ved anleggelse av stomi, evt. som følge av inflammatorisk tarmsykdom kan det forekomme enæringsmessige utfordringer.

 

 

 

 

 

 

 

Get in touch

Humana Sandvika AS

Medisinsk Senter

Elias Smiths vei 10, 3. etg.

1337 Sandvika

post@humana.no

Share

Facebook

Google+

Twitter