Lungesykdom

Lungesykdom

I forbindelse med lungesykdommer kan det opptå ernæringsmessige komplikasjoner, hvilket både gjelder ved overvekt og undervekt. Ernæringsstatus under lungesykdom er viktig for symptomer, handicap og prognose. Noen kolspasienter går opp i vekt mens andre har problemer med lav vekt.

 

Riktig kosthold og fysisk aktivitet er viktig for deg som har kols, både fordi det forebygger infeksjoner i lungene og fordi det stabiliserer vekten på et ønsket nivå. En bedre ernæringstilstand med proteinbalanse kan medføre økt styrke i respirasjonsmusklaturen. Trening er samtidig en viktig forutsetning for muskeloppbygning som også hjelper på lungefunksjon.

 

Høy vekt?

Enten fordi de blir mindre aktive på grunn av sykdommen eller fordi de bruker kortisonpreparater.

Kortison kan gi økt matlyst, og over tid kan bruk av kortison gi vektøkning og hevelser i kroppen.

 

Lav vekt?

Andre pasienter kan ha problemer med for lav vekt. Årsakene kan være at de bruker mye tid og krefter på pustearbeid, og dermed øker forbrenningen. De spiser ofte lite fordi de blir andpustne av å spise, og fordi maten tar opp plass i magen, noe som gir mindre plass til lungene, og dermed økt tungpusthet. Noen kolspasienter går ned i vekt på grunn av endringer i fordøyelsessystemet. Andre mister matlysten fordi smaksløkene svekkes av medisiner og røyk.

 

Det findes kostråd for KOL pasienter. Ta kontakt og du får veiledning i hva som er best for deg.

 

 

 

 

Get in touch

Humana Sandvika AS

Medisinsk Senter

Elias Smiths vei 10, 3. etg.

1337 Sandvika

post@humana.no

Share

Facebook

Google+

Twitter