Diabetes

Diabetes

TYPE 2 DIABETES

Diabetes er en kronisk sykdom , som kan ramme både barn og voksne, overvektige, normalvektige og eldre. Det er både en arvelig sykdom og livsbetinget sykdom.

 

Når du har type 2 diabetes , kan kroppen din ikke utnytte insulin optimalt og/eller produserer nok. Det betyr at sukkerstoffene i blodet blir for høyt (høyt blodsukker). Dette kan gi trøtthet, tørst, kvalme, syns-følefortyrrelser, dårlig sårheling og generet forringe din livskvalitet. Det kan med tiden også gi alvorlige følgesykdommer som hjerte-kar og øyne og nyrekomplikasjoner.

Noen har behov for medisinsk hjelp men alle kan ha effekt av sykdommen ved å endre kost og mosjonsvaner. Ved optimal kost kan det i noen tilfeller gjøre at man kan redusere sin medisindosis.

 

Jeg tar utgangspunktet i hvor du står med din sykdom og kan hjelpe deg å forstå din sykdom på det plan du er, forbedre både symptomer, blodsukker og eventuelt vektreduksjon og endringer i mosjon. Jeg tar utgangspunkt i dine preferanser og ønsker, og hjelper deg til et realistisk mål.

 

La kosten være din medisin!

 

 

 

 

TYPE 1 DIABETES

Type 1 diabetes en tilstand med vedvarende forhøyet blodsukker som skyldes mangel på det blodsukkersenkende hormonet insulin. Det skyldes at kroppens eget immunforsvar dreper de celler som produserer insulin. Blodsukkeret skal derfor reguleres med flere daglige insulininjeksjoner eller med insulinpumpe. Det kan være vanskelig at få blodsukkeret til at ligge stabilt og riktig hele tiden. Blodsukkeret endrer seg nemlig etter hva man spiser og drikker, og hvor mye man spiser, drikker og beveger seg. Det er en livslang tilstand man kan leve godt med, men det er også en tilstand man kan dø av ved utilfredsstillende behandling.

 

Før diagnosen er stilt har pasienten nedsatt allmenntilstand, opplever tørsthet, produserer uvanlig store mengder urin og faller i vekt. Blodsukkeret kan bli så høyt at pasienten blir omtåket eller utvikler koma (diabetisk ketoacidose). Motsatt kan blodsukkeret bli så lavt at det fører til personlighetsendringer og hypoglykemi.

 

Behandligen består av å sørge reduksjon av symptomer, økt livskvalitet og normal livslengde. Det er også å forhindre akutte komplikasjoner som alvorlig hypoglykemi eller hyperglykemi. Dessuten bidrar man gjennom behandlingen til å redusere forekomsten av senkomplikasjoner fra blodårer, hjerte, nyrer, nerver, syn. Sentrale ingredienser i behandlingen av diabetes mellitus er et fornuftig kosthold, mosjon, avholdenhet fra tobakksrøyking og sprøytebehandling med insulin som pasienten setter selv.

 

Diabetikere må ha et sunt kosthold. De bør øke inntaket av umettet fett på bekostning av mettet fett. Inntaket av melk, raffinerete bakevarer, poteter og sukker bør reduseres og erstattes med grovere kornprodukter med høyt innhold av kostfiber. Matvarer der sukker inngår som en vesentlig del av innholdet, bør unngås i den daglige kosten. Grønnsaker kan spises fritt. Kunstige søtningsmidler kan brukes fritt. Forsiktig søtning med vanlig sukker går også greit.

 

Når du ikke selv producerer insulin, gjelder det om at få din dosis insulin til at passe med den mat du spiser og drikker. For at kunne det er det viktig at du ved noe om karbohydrater, fordi karbohydrater er det næringsstoffet, som særlig påvirker blodsukkeret ditt. Måling av blodsukker og karbohydrattelling er et viktig redskap når du skal regulere ditt blodsukker best muligt.

 

Det er viktig å ha en god sammensetning av alle makronæringstoffene (protein, fett og karbohydrater).

La meg hjelpe deg til å forstå hvordan du kan sammensette din kost.

 

 

 

 

 

 

Get in touch

Humana Sandvika AS

Medisinsk Senter

Elias Smiths vei 10, 3. etg.

1337 Sandvika

post@humana.no

Share

Facebook

Google+

Twitter