Barn og Unge

Barneernæring

Barn, mat og overvekt

Hvert femte norske barn er overvektig. Det kan både få fysiske og psykiske konsekvenser for barnet ditt hvis hun/han veier for mye. Overvektige barn har et lavere selvverd enn andre jevnaldrende og er ekstra utsatt for mobbing. 70% av dem som er overvektige som barn, er også overvektige som voksne. Hvis ditt barn veier for mye, så kan jeg hjelpe deg, med at omlegge ditt barn og familiens kost på en fornuftig måte.

 

Allergi hos barn

Har barnet ditt fødevareallergi, gir det ekstra utfordringer for barnet så vel som resten av familien. Jeg kan veilede deg i hva du skal se etter når du handler inn, hva du skal være oppmerksom på i henhold til matlaging, restaurantbesøk, m.m, og hvordan barnet ditt stadigvekk kan delta i sosiale arrangementer, samt hvordan maten skal sammensettes for at oppnå det optimale næringsbehov.

 

Behandlingen består av å utelukke de matvarer som inneholder de respektive allergener.

 

Allergi eller intolerans

Noen mennesker får overfølsomhetsreaksjoner når de spiser bestemte matvarer eller tilsetningsstoffer. Overfølsomhet for mat deles inn i fødevareallergi og ikke allergisk fødevareoverfølsomhet (fødevareintolerance).

Ved fødevareallergi, er det proteinet i matevaren du ikke tåler. Det involverer kroppens immunforsvar. Kroppen har utviklet antistoffer mot noen av de proteinstoffer som er i den mat man spiser. Når man spiser noe man ikke tåler, oppstår en akutt allergisk reaksjon med symptomer fra øyne, nese, lunger, hud, mage-tarmkanal og hjertekarsystemet. Det er individuelt hvor store reaksjoner som oppstår og hvor mye av matvaren det kan inntas før det fremkalles reaksjon.

 

Det finnes også kryssallergi, som er en betegnelse på reaksjon på allergener, som ligner på det allergenet man egentlig er allergisk for. Årsåken er fordi proteinet i matvarer kan ligne hverandre og kropper kan derfor i noen tilfeller ikke skjelne mellom forskjellen på de ulike allergener. Typiske kryssreaksjoner kan oppstå for grønnsaker, frukt og nødder når man er allergisk mot pollen eller omvendt.

 

Fødevareinterolanse er ikke-allergisk fødevareoverfølsomhet, hvor imunnforsvaret ikke er involveret. Det skjer ikke en allergisk reaksjon med inntak av noe man ikke tåler, og det kan derfor ikke måles ved en alminnelig allergitest. Som regel er symptomene mildere og kommer senere, hvor man også kan spise mer av matvaren, før det oppstår symptomer. Fødevareinterolanse kan være overfølsomhet ovenfor tilsetningsstoffer, laktose, fruktose, hvor behandlingen går ut på å unngå de matvarer man ikke tåler.

 

Foreldrenes rolle

Mat og måltider er et viktig punkt for skapelsen av trygghet mellom deg og dine barn. Jeg kan gi deg en faglig vurdering av barnet ditt sin kost, samt redskaper til hvordan skape og opprettholde barnets sunde forhold til mat. Det er viktig at du lærer ditt barn sunde matvaner.

 

Barn kan også oppleve spisevansker. Det viktig at vi gjennom måltidene stimulerer barnet sensoriske, motoriske, språklige og sosiale utvikling. Spisevansker defineres som vanskeligheter med å spise tilstrekkelig mengde mat, vanskeligheter ved å spise mat med konsistens som forventet ut fra alder eller et svært selektivt kosthold.

 

Problemer med å spise tilstrekkelig og optimal sammensetning av mat, gir dårlig trivsel hos barn.

 

 

Hvis du f. eks opplever utfordringer i forhold til at stimulere smaksløker, allergi, intoleranse, eller mangler svar på spørsmål eller metoder til at skape hyggelige og trygge måltider sammen med barnet ditt, kan jeg hjelpe ditt barn for å sikre en optimal kostsammensetting.

 

 

Get in touch

Humana Sandvika AS

Medisinsk Senter

Elias Smiths vei 10, 3. etg.

1337 Sandvika

post@humana.no

Share

Facebook

Google+

Twitter